Variantutgivning

Har du ett annat förslag på hur utgivning skulle gå till? Eller vill du ge ut din bok själv med behöver råd, kunskap och stöd?

Safaro bistår dig. Efter samtal om utgivningen så får du ett fast pris.

Kontakta oss: forlag@safaro.se

Hybridutgivning

Med hybridutgivning menas att författaren själv står för alla framtagningskostnader. I gengäld får författaren 80% av intäkterna i Royalty. (Varför inte 100%? Förlaget har löpande kostnader för varje bok och hanteringen av densamma som måste täckas).
Vill du veta mer? Fråga på forlag@safaro.se .

Traditionell utgivning

Safaro erbjuder utgivningskontrakt på ett fåtal titlar per år. 2017 räknar vi med 4-5 utgivningar. Safaro står för kostnaderna och författaren och illustratören får royalty på sålda ex. Skicka in manus till manus@safaro.se. Glöm inte följebrevet.

Barnböcker

Barnböcker ligger oss varmt om hjärtat. Första boken gavs ut 2013 (under förlagsnamnet Dataläraren Förlag) och sedan har det blivit några stycken. Vi ger ut både egna och andras böcker och gärna i roliga samarbeten.

IT-böcker

Vi ger även ut IT-böcker. Flera böcker om avancerad Excel finns i katalogen samt en om OneNote. Excelböckerna har blivit populära som utbildningsmaterial.

Antologier

Samarbete är det roligaste vi vet. Därför kommer vi att löpande initiera och ge ut antologier och böcker vi gjort tillsammans med andra.

Torsten Larsson

Torsten Larsson

Ägare / Förläggare / Författare

Safaro Förlag drivs av Torsten Larsson som själv är författare med flera utgivna titlar. Torsten är född 1964 och har jobbat i mer än tjugo år med utbildning där han utbildar mestadels företag i en mängd olika användarprogram såsom Excel, Word, PowerPoint, InDesign, Photoshop och mycket mer.

Böcker:

Meja åker ambulans, 2013 (Författare)
Tommy Turing och tomten, 2014 (Författare)
Natten, 2015 (Medförfattare)
Med pirrande mage och stapplade steg, 2015 (Antologi, Författare)
Flykten, 2016 (Författare)
Ramsiga tramsor, 2016 (Medförfattare)
Unniversum, 2016 (Medförfattare)