Book Cover: Excel-tabeller och pivottabeller

Excel-tabeller och Pivottabeller är en bok för alla som vill lära sig ­tabellhantering i Excel, från grunden och på djupet. Tabeller är en funktion som kom i Excel 2003 och som då hette Listor. I Excel version 2007 bytte Excel-listor namn till Excel-tabeller. Det finns flera fördelar att definiera ett område i Excel som en tabell. Boken går igenom över 25 stycken. Med Pivottabeller i Excel har du möjligheter att snabbt ta fram statistik, skapa rapporter och diagram. Boken börjar från början. Hur du skapar din första Pivottabell och tar dig vidare till de mer avancerade funktionerna, så som att beräkna unika värden. Du lär dig hur Excel-tabeller används tillsammans med Pivottabeller och hur du bygger enkla datamodeller i Excel. Boken är skriven för Office 365, Excel 2016 och tidigare Excel versioner. När det är skillnader i funktioner mot tidigare Excel versioner förklaras det i boken. Alla kommandon och menyer beskrivs både på svenska och engelska. Excel-tabeller och Pivottabeller är den första delen av två nya böcker från Dataläraren Förlag. Del 2 - Power Pivot och Power BI - Tar vid där denna boken slutar och handlar om att skapa datamodeller i Excel med hjälp av Power Pivot-­rapporter, Power Pivot-tabeller, beräkningar i Power Pivot och Power BI tilläggen i Excel ? Power Query, Power View och Power Map.

Excerpt:

Excel-tabeller och Pivottabeller är en bok för alla som vill lära sig ­tabellhantering i Excel, från grunden och på djupet. Tabeller är en funktion som kom i Excel 2003 och som då hette Listor. I Excel version 2007 bytte Excel-listor namn till Excel-tabeller. Det finns flera fördelar att definiera ett område i Excel som en tabell. Boken går igenom över 25 stycken