Totalstopp – Torsten Larsson

Den 9/6 har Totalstopp release. När jag en dag satt fast i en bilkö i en timme mellan Lund och Malmö på grund av en olycka längre fram så satt jag och funderade vad som försiggick i alla bilarna som stod där. Vad gjorde folk? Vad pratade de om? Jag var ensam i bilen...