Med hybridutgivning menas att författaren själv står för alla framtagningskostnader. I gengäld får författaren 80% av intäkterna i Royalty. (Varför inte 100%? Förlaget har löpande kostnader för varje bok och hanteringen av densamma som måste täckas).
Vill du veta mer? Fråga på forlag@safaro.se .