Manus

Safaro Förlag tar emot manus till barnböcker likaväl som manus till faktaböcker inom IT.

Variantutgivning

Har du ett annat förslag på hur utgivning skulle gå till? Eller vill du ge ut din bok själv med behöver råd, kunskap och stöd?Safaro bistår dig. Efter samtal om utgivningen så får du ett fast pris.Kontakta oss: forlag@safaro.se

Hybridutgivning

Med hybridutgivning menas att författaren själv står för alla framtagningskostnader. I gengäld får författaren 80% av intäkterna i Royalty. (Varför inte 100%? Förlaget har löpande kostnader för varje bok och hanteringen av densamma som måste täckas).
Vill du veta mer? Fråga på forlag@safaro.se .

Traditionell utgivning

Safaro erbjuder utgivningskontrakt på ett fåtal titlar per år. 2017 räknar vi med 4-5 utgivningar. Safaro står för kostnaderna och författaren och illustratören får royalty på sålda ex. Skicka in manus till manus@safaro.se. Glöm inte följebrevet.

Vi har som ambition att ge ut ett mindre antal böcker per år utöver egen produktion. Vi kan även erbjuda andra lösningar för utgivning som hybridutgivning och hjälp för egenutgivare.

Följebrev? Vi vill gärna ha ett följebrev enligt vår mall. Det underlättar vårt arbete väldigt mycket. Tack

foljebrev-mall

Skicka manus till:

manus@safaro.se

Vi returnerar inga manus och vi tar enbart emot via mail.

MVH

Torsten Larsson