Mi Tyler

I hissen. I skidliften. I bilen. Bubblan sluts och inom den förseglas en liten del av livet för en stund. Vi sitter där vi sitter, med oss själva eller med någon eller några få andra. Situationen tvingar fram tankar och samtal. Kanske lite trevande, kanske uppsluppet eller kanske om det allra hemligaste – det vi inte velat eller vågat ta upp tidigare men ändå måste få ur oss och därför gör det när varken man själv eller samtalspartnern har någon väg ut.

Aldrig blir det tydligare än när hissen eller skidliften stannar under färd. Eller när bilen fastnar i en evighetslång bilkö. Bubblan sluts lite hårdare, trycket skruvas upp. Så är det i min novell “När livet håller andan”, min fjärde publicerade men första på svenska. Två väninnor fast i bilkön – precis som alla andra i Totalstopp – och en hemlighet som måste berättas: resans mål. Det finns inget lik i lasten (det gör det på annat håll i boken) men likväl handlar det om liv och död. För visst kan man betrakta livet genom prismat som bildas mellan bilens glasrutor och regndropparna som faller på dem. Livet speglas i sin helhet i varje enskilt ögonblick. Vi 15 författare har alla valt olika vinklar in i det där prismat och även om vi naturligtvis inte ens tillsammans gett en komplett bild av livet så målar vi upp ett vitt spektrum mot bakgrunden av en gråkulen novemberdag när man sitter fast i en bilkö på en vanlig svensk motorväg.
Mi Tyler novellist, librettist och journalist