Har du ett annat förslag på hur utgivning skulle gå till? Eller vill du ge ut din bok själv med behöver råd, kunskap och stöd?

Safaro bistår dig. Efter samtal om utgivningen så får du ett fast pris.

Kontakta oss: forlag@safaro.se